Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Špatenková

Telefon: +420 733 532 512
E-mail: lucie.spatenkova@crc-cz.com

Clinical Research Center s.r.o.
IČ: 052 70 979
DIČ: CZ05270979

Číslo účtu: 275891885/0300
IBAN: CZ0903000000000275891885
Banka: ČSOB a.s. Lannova 2, Č. Budějovice 37001

Sídlo firmy

Clinical Research Center s.r.o.
V sídlišti 558
CZ-164 00 Praha 6, Nebušice

Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Špatenková

Telefon: +420 733 532 512
E-mail: lucie.spatenkova@crc-cz.com

Clinical Research Center s.r.o., organizačná zložka
IČ: 53 429 168
DIČ: 4120242775

Číslo účtu: 4028590039/7500
IBAN: SK83 7500 0000 0040 2859 0039
Banka: ČSOB a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava

Sídlo firmy

Clinical Research Center s.r.o.
Trenčianska Turná 345
SK-913 21 Trenčianska Turná

Kancelář Praha:
Clinical Research Center s.r.o.
Prosecká 65
CZ-180 00 Praha 8

Kancelář České Budějovice:
Clinical Research Center s.r.o.
Staroměstská ulice 1504/1
CZ-370 04 České Budějovice

Kancelář Trenčín:
Clinical Research Center s.r.o.
Trenčianska Turná 345
SK-913 21 Trenčianska Turná

Kancelář Plzeň:
Clinical Research Center s.r.o.
Denisovo nábřeží 6
CZ-301 00 Plzeň 3

Kancelář Pardubice:
Clinical Research Center s.r.o.
Za pasáží 1609
CZ-530 03 Pardubicce

Kancelář Trnava:
Clinical Research Center s.r.o.
Seredská 255A /9173
SK-917 05 Trnava – Modranka

Kancelář Praha:
Clinical Research Center s.r.o.
(AOB) Argentinská 36
CZ-170 00 Praha 7, Holešovice

Kancelář České Budějovice:
Clinical Research Center s.r.o.
L. B. Schneidera 414/2
CZ-370 01 České Budějovice

Kancelář Plzeň:
Clinical Research Center s.r.o.
Denisovo nábřeží 6
CZ-301 00 Plzeň 3

    Uděluji tímto společnosti Clinical Research Center s.r.o., kontakt: gdpr@crc-cz.com, souhlas se zpracováním osobních údajů, jež jsem poskytl prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách, pro účely vyřízení mého požadavku uplatněného touto formou, a to po dobu nezbytnou pro vyřízení mého požadavku, nebude-li souhlas odvolán dříve. Beru na vědomí, že více informací o zpracování osobních údajů se nachází v Zásadách zpracování osobních údajů společností Clinical Research Center s.r.o.

    Pro jakoukoli změnu či uplatnění práv týkajících se osobních údajů je možno využít formulář ”Žádost subjektu údajů – uplatnění práv týkajících se osobních údajů„

    Back to Top