Clinical Research Center s.r.o.

Cert No. 16864-QMS
ISO 9001

Systém řízení společnosti Clinical Research Center s.r.o. je certifikován dle normy ISO 9001:2015.

V roce 2018 společnost Clinical Research Center s.r.o.  úspěšně završila proces certifikace systému řízení pro zajišťování služeb v oblasti projektového řízení a koordinace klinických studií dle normy ISO 9001:2015. V rámci certifikačního auditu bylo společností Alcumus ISOQAR konstatováno splnění požadavků výše uvedené normy.

V roce 2022 jsme úspěšně prošli recertifikačním procesem.

Zavedený systém řízení společnosti Clinical Research Center s.r.o. je jedním z prostředků garance stability, kvality a spolehlivosti poskytovaných služeb našim zákazníkům.

Systém managementu Clinical Research Center s.r.o. je v souladu se strategií organizace a klade důraz na rozvoj zaměstnanců a jejich aktivní účast na kontinuálním zlepšování činností firmy. Důležitou oblastí je analýza rizik na všech úrovních společnosti a procesy související s pochopením požadavků zákazníků a zainteresovaných stran.

Hodnoty Clinical Research Center s.r.o.

Pacient
Aktivně přispíváme ke schválení nových možností léčby a diagnostiky pacientům při zachování jejich bezpečnosti. Pacientům citlivě zprostředkováváme informace o průběhu studií. Zefektivňujeme proces vývoje a testování účinnějších a bezpečnějších léků či medicínských nástrojů.

Lékař
Profesionálním a odborným zapojením našeho týmu studijních koordinátorů umožňujeme lékaři se plně soustředit na činnosti související s jejich lékařskou praxi a protokolem studie.

Zadavatel klinické studie
Přizpůsobujeme se individuálním požadavkům našich zákazníků – lékařů, lékařských zařízení, farmaceutických společností a zadavatelů klinických studií. Naší snahou je zajišťovat spolehlivé služby s požadovanou přidanou hodnotou, posilovat konkurenceschopnost a výkonnost našich zákazníků. Jejich úspěšnost je předpokladem našeho vlastního úspěchu.

Zaměstnanec a tým
Věříme v sílu týmové práce, využití synergií a potenciálu firmy i jednotlivců. Neustálé vzdělávání a rozvoj našich zaměstnanců, stejně jako motivující pracovní prostředí, přispívají ke spokojenosti našich zaměstnanců. Jen díky pružné týmové spolupráci dosahujeme ve svých výkonech mimořádných výsledků.

Kvalita
Dbáme na odborné proškolení vlastního personálu i vhodně vybraných lékařů. Zajišťujeme zpracování jednotlivých úkonů dle schválených postupů a směrnic. Klademe důraz na kvalitu a věrohodnost dat při jejich získávání i dalším zpracování. Měříme a vyhodnocujeme parametry našich procesů stejně jako dodržení časového plánu klinických studií.

Osobní angažovanost
Silná osobní angažovanost členů týmu pomáhá dosahovat společně vytyčené cíle, zdokonalovat firemní procesy a zlepšovat osobní schopnosti jednotlivců. Uvědomujeme si vlastní vliv na fungování firmy a udržujeme aktivní pracovní postoj.

Čestnost a společenská odpovědnost
Na poli veškerých interních i externích vztahů vystupujeme jako důvěryhodný, loajální a respektovaný partner. Věříme našemu poslání.

Back to Top