Kontaktná osoba:

Mgr. Lucie Špatenková

Telefon: +420 733 532 512
E-mail: lucie.spatenkova@crc-cz.com

Clinical Research Center s.r.o.
IČ: 052 70 979
DIČ: CZ05270979

Číslo účtu: 275891885/0300
IBAN: CZ0903000000000275891885
Banka: ČSOB a.s., Lannova 2, Č. Budějovice 37001

Sídlo firmy

Clinical Research Center s.r.o.
V sídlišti 558
CZ-164 00 Praha 6, Nebušice

Kontaktná osoba:

Mgr. Lucie Špatenková

Telefon: +420 733 532 512
E-mail: lucie.spatenkova@crc-cz.com

Clinical Research Center s.r.o., organizačná zložka
IČ: 53 429 168
DIČ: 4120242775

Číslo účtu: 4028590039/7500
IBAN: SK83 7500 0000 0040 2859 0039
Banka: ČSOB a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava

Sídlo firmy

Clinical Research Center s.r.o.
Trenčianska Turná 345
SK-913 21 Trenčianska Turná

Kontaktná osoba:

Ing. Michaela Vančová, MPH, CRCP

Telefon: +421 911 406 561
E-mail: michaela.vancova@crc-sk.com

Clinical Research Center s.r.o., organizačná zložka
IČ: 53 429 168
DIČ: 4120242775

Číslo účtu: 4028590039/7500
IBAN: SK83 7500 0000 0040 2859 0039
Banka: ČSOB a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava

Sídlo firmy

Clinical Research Center s.r.o.
Jilemnického 15
SK-911 01 Trenčín

Kontaktná osoba:

Mgr. Lucie Špatenková

Telefon: +420 733 532 512
E-mail: lucie.spatenkova@crc-cz.com

Clinical Research Center s.r.o.
IČ: 052 70 979
DIČ: CZ05270979

Číslo účtu: 275891885/0300
IBAN: CZ0903000000000275891885
Banka: ČSOB a.s. Lannova 2, Č. Budějovice 37001

Sídlo firmy

Clinical Research Center s.r.o.
V sídlišti 558
CZ-164 00 Praha 6, Nebušice

Kancelária Trenčín:
Clinical Research Center s.r.o.
Trenčianska Turná 345
SK-913 21 Trenčianska Turná

Kancelář Praha:
Clinical Research Center s.r.o.
Prosecká 65
CZ- 180 00 Praha 8

Kancelária Plzeň:
Clinical Research Center s.r.o.
Denisovo nábřeží 6
CZ-301 00 Plzeň 3

Kancelária Trnava:
Clinical Research Center s.r.o.
Seredská 255A /9173
SK-917 05 Trnava – Modranka

Kancelária České Budějovice:
Clinical Research Center s.r.o.
Staroměstská ulice 1504/1
CZ-370 04 České Budějovice

Kancelária Pardubice:
Clinical Research Center s.r.o.
Za pasáží 1609
CZ-530 03 Pardubice

    Týmto udeľujem spoločnosti Clinical Research Center s.r.o., kontakt: gdpr@crc-cz.com, súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré som poskytol prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach na účely vybavenia mojej požiadavky uplatneného touto formou, a to po dobu nevyhnutnú na vybavenie mojej požiadavky, ak nebude súhlas odvolaný skôr. Beriem na vedomie, že viac informácií o spracovaní osobných údajov sa nachádza v Zásadách spracovania osobných údajov spoločnosti Clinical Research Center s.r.o.

    Pre akúkoľvek zmenu či uplatnenie práv týkajúcich sa osobných údajov je možné využiť formulár ”Žiadosť dotknutej osoby - uplatnenie práv týkajúcich sa osobných údajov„

    Back to Top