PROČ děláme to, co děláme?

Věříte, že AKTIVNÍM zapojením koordinátora klinických studií lze zvýšit efektivitu lékařského týmu i kvalitu a včasnost relevantních studijních dat, a také podpořit úspěšný nábor pacientů?

Chcete-li spolupracovat s lékařskými centry využívající služeb kvalifikovaných koordinátorů klinických studií, potom je tým Clinical Research Center s.r.o. vhodnou volbou.

Jsme přesvědčeni, že přístup a kvalitní práce koordinátorů a lékařských center sítě Clinical Research Center šetří sponzorům a zadavatelům studií jejich vlastní zdroje. Současně zvyšujeme informovanost a komfort pacientů.

JAK toho dosahujeme?

Clinical Research Center jako síť center klinických studií vybírá, sdružuje a dále školí zkušené lékaře různých specializací za účelem provádění klinických studií ve fázi II-IV. Zároveň rozvíjíme tým profesionálních studijních koordinátorů v několika regionech ČR. Náš tým – lékař & koordinátor – spolupracuje dle zásad správné klinické praxe, české a evropské legislativy. Znalosti a aktivní účast kvalifikovaných koordinátorů na výkonu studie je klíčem k úspěšnému naplnění požadavků sponzorů.

Naši lékaři, nezatíženi administrativou, věnují více času náboru vhodných pacientů a bezpečnosti studie. Po vzájemné dohodě podporuje CRC tento nábor různými formami kampaně, vždy však v souladu s nařízením sponzora a SÚKL.

Dodržování protokolu studie všemi členy studijního týmu je hlavní zásadou při vykonávání všech činností v procesu klinických studií. Koordinátoři i lékaři mají GCP i IATA certifikát. Klademe důraz na kvalitu a věrohodnost získaných dat, jejich zpracování a archivaci. Máme dlouhodobé zkušenosti s různými typy klinických studií. Náš tým umí zareagovat na změny protokolu i nouzové situace, dbá na včasné předání pacientských dat skrze CRF a jiné systémy dané studie a pomáhá i při včasném reportování SAE.

Jsme členem SCRS (Society for Clinical Research Sites), účastníme se mezinárodních kongresů a neustále se vzděláváme. Inovujeme a zlepšujeme naše procesy. Kde to jde, tam naše činnosti standardizujeme, automatizujeme a digitalizujeme. Rozvíjíme firemní systém řízení, který pravidelně necháváme ověřovat a certifikovat dle normy ISO 9001:2015.

CO děláme, CO nabízíme?

 • Těžištěm našich služeb je administrativa, koordinace klinických studií a podpora lékařských center.
 • Rozvíjíme a spravujeme síť lékařů CRCPodívejte se jak vnímají naše služby lékaři
 • Centralizovanou feasibilitou a zapojením našich lékařských center zkracujeme celkový čas tohoto procesu.
 • Díky dostupnosti vlastních standardizovaných smluv a dokumentů potřebných pro výběr centra či podání na EK výrazně zjednodušujeme administrativní úkony a zkracujeme související lhůty před startem studie.
 • Podporujeme lékařská centra i sponzora při tvorbě a kontrole rozpočtu studie.
 • Disponuje kalibrovanými přístroji a měřidly, která zapůjčujeme lékařům sítě CRC.
 • Pomáháme zvyšovat nábor pacientů zapojením referujících lékařů a různými formami kampaně v souladu s nařízením sponzora a SÚKL.
 • Školíme studijní tým.
 • Pomáháme při zajištění externího (domácího) odběru biologických vzorků.
 • Dostupnost a znalosti našich koordinátorů zvyšují efektivnost komunikace mezi monitorem a centrem.
 • Hodnotíme naše centra i interní procesy a související KPIs, provádíme analýzu relevantních dat.
 • Náš tým podporuje rozvoj vlastních i externích IT řešení pro výkon studií.

V souladu se schváleným protokolem studie a s místními zákony náš tým CRC Home Care zajišťuje také domácí pacientské návštěvy.

Naši lékaři – naše specializace

V České republice v současnosti aktivně spolupracujeme s více než 80 osvědčenými lékařskými centry. Celkový počet lékařských center v síti Clinical Research Center s.r.o. již přesáhl hranici 10, a to v následujících specializacích:

 • Alergologie a imunologie
 • Angiologie
 • Dermatologie
 • Diabetologie
 • Gastroenterologie
 • Geriatrie
 • Gynekologie
 • Gynekologie
 • Interní medicína
 • Kardiologie
 • Léčba bolesti
 • Neurologie
 • Obezitologie
 • Oční lékařství
 • Ortopedie
 • Osteologie
 • Pediatrie
 • Plicní lékařství
 • Revmatologie
 • Urologie
 • Všeobecná medicína

Alergologie a
imunologie

Angiologie

Dermatologie

Diabetologie

Gastroentologie

Gynekologie

Interní lékařství

Kardiologie

Léčba bolesti

Neurologie

Obesitologie

Oční lékařství

Ortopedie

Osteologie

Pediatrie

Plicní lékařství

Revmatologie

Urologie

Praktický lékař

Očkování

Pokud chcete získat více informací, máte zájem o spolupráci či chcete přímo zaslat Feasibility dotazník, prosím kontaktujte nás.

Back to Top