PROČ děláme to, co děláme?

Vývoj nových léčiv by nikdy nemohl fungovat bez aktivního zapojení dobrovolníků – pacientů. Přinášíme nové možnosti léčby a diagnostiky našim pacientům. Pro velkou část pacientů už samotná účast ve studii představuje jedinečnou možnost, jak získat nově vyvíjený a zatím jinak nedostupný léčivý přípravek. Většina potenciálních pacientů nemá o těchto možnostech ani tušení nebo mají naopak mnoho obav, předsudků či otázek.

Jedním ze smyslů naší práce je zvýšit povědomí o existenci, způsobu testování nových léčiv a možnostech léčby, rozptýlit obavy či strach pramenící z neznalostí a předsudků. Věříme, že tím v konečném důsledku zpřístupníme nové druhy léčby většímu počtu pacientů již během testování léků a uspíšíme jejich schválení pro širší veřejnost a ty, kteří jej potřebují. Svojí dobrovolnou účastí tak pomáháte při vývoji nových léčiv i pro mnoho dalších lidí.

JAK toho dosahujeme?

Komunikace, dostupnost informací a vzájemná důvěra je v tomto případě klíčem k úspěchu.

Dobrovolníkům i těm, pro které účast ve studii znamená jednu z mála možností pomoci při obtížích, se aktivní komunikací snažíme srozumitelně a jednoduše vysvětlit princip konkrétní studie, pomáháme plánovat návštěvy, hlídáme Vaše bezpečí.

Zdůrazňujeme klíčové aspekty účasti ve studii, zejména její dobrovolnost. Každý pacient má možnost se kdykoli zeptat svého ošetřujícího lékaře či člena studijního týmu na vše, co jej o klinickém hodnocení zajímá. Rovněž má možnost kdykoli svůj souhlas s účastí v klinickém hodnocení odvolat.

CO děláme?

Obecnou osvětou seznamujeme pacienty z našich center a také širší veřejnost prostřednictvím internetu o základních faktech a pravidlech při testování léčiv. Nové studie, které začínají s náborem pacientů, jsou pravidelně komunikovány na našich webových stránkách, i pomocí sítě našich lékařů a lékařských center.

Potenciálním pacientům, se zájmem o účast v klinické studii, zajistíme kontakt s lékařem a osobní schůzku. Pokud se pacient rozhodne vybrané studie účastnit, provázíme jej i nadále celým procesem, pomáháme mu zodpovědět jeho dotazy a organizujeme pacientské návštěvy dle požadavků studie.

Náš tým – lékař a koordinátor Clinical Research Center s.r.o. představují zkušené centrum pro realizaci klinických studií. Klinické studie fáze II, III, IV provádíme na vysoké profesionální, a odborné úrovni v souladu se studijním protokolem, pravidly Správné Klinické Praxe (GCP – Good Clinical Practice), místní a evropskou legislativou. Všichni koordinátoři a lékaři sítě Clinical Reasearch Center s.r.o. jsou řádně vyškoleni a certifikováni.

V souladu se schváleným protokolem studie a s místními zákony náš tým CRC Home Care zajišťuje také domácí pacientské návštěvy.

Pro tyto studie hledáme pacienty:

Nábor pacientů do klinické studie léčby střední až těžké ulcerózní kolitidy probíhá v následujících městech:

 • Strakonice
 • Klatovy
 • Olomouc

Nábor pacientů do klinické studie léčby střední až těžké Crohnovy choroby probíhá v následujících městech:

 • Strakonice
 • Klatovy
 • Olomouc

Nábor pacientů do klinické studie léčby návalů u postmenopauzálních žen trpících středně těžkými vazomotorickými symptomy probíhá v následujících městech:

 • Cheb
 • Plzeň
 • Náchod
 • Hradec Králové
 • České Budějovice

Nábor pacientů s nádorem neznámého původu probíhá v následujících městech:

 • Praha

Nábor žen do klinické studie na ověření účinnosti nové nízko-hormonální antikoncepce probíhá v následujících městech:

 • Třeboň
 • České Budějovice
 • Vodňany
 • Vysoké Mýto

Nábor pacientů do otevřené klinické studie fáze 3 onkologické léčby u pacientů s dříve neléčeným neresekovatelným nebo metastatickým melanomem probíhá v následujících městech:

 • Praha

Nábor žen do klinické studie k ověření konceptu léčby pacientů s hyperaktivním močovým měchýřem v průběhu 12týdenního léčebného období probíhá v následujících městech:

 • Plzeň

Nábor pacientů do klinické studie fáze 3 porovnávající účinnost a bezpečnost 2 přípravků na léčbu věkem podmíněnou neovaskulární makulární degenerace probíhá v následujících městech:

 • Sokolov
 • Praha

Nábor pacientů do klinické studie fáze 3 hodnotící účinnost meningokokových vakcín podaných adolescentům a mladým dospělým probíhá v následujících městech:

 • České Budějovice
 • Příbram

Nábor pacientů do klinické studie fáze 3 porovnávající účinnost a bezpečnost přípravku na léčbu středně těžkého až těžkého akné probíhá v následujících městech:

 • Praha

Nábor pacientů do klinické studie fáze 3 porovnávající účinnost a bezpečnost přípravku na léčbu středně těžké až těžké Hidradenitis suppurativa, také známé jako akné inversa probíhá v následujících městech:

 • Praha

Nábor pacientů do klinické studie léčby návalů u postmenopauzálních žen trpících středně těžkými vazomotorickými symptomy probíhá v následujících městech:

 • Dubnica nad Váhom

Nábor pacientů do klinické studie léčby žen trpících opakující se vulvovaginální kandidózou probíhá v následujících městech:

 • Bánovce nad Bebravou
 • Nové Mesto nad Váhom
 • Dubnica nad Váhom
 • Púchov

V případě zájmu o další informace k uvedeným studiím nás můžete kontaktovat pomocí kontaktního formuláře.

Navštivte také:

PROČ děláme to, co děláme?

Vývoj nových léčiv by nikdy nemohl fungovat bez aktivního zapojení dobrovolníků – pacientů. Přinášíme nové možnosti léčby a diagnostiky našim pacientům. Pro velkou část pacientů už samotná účast ve studii představuje jedinečnou možnost, jak získat nově vyvíjený a zatím jinak nedostupný léčivý přípravek. Většina potenciálních pacientů nemá o těchto možnostech ani tušení nebo mají naopak mnoho obav, předsudků či otázek.

Jedním ze smyslů naší práce je zvýšit povědomí o existenci, způsobu testování nových léčiv a možnostech léčby, rozptýlit obavy či strach pramenící z neznalostí a předsudků. Věříme, že tím v konečném důsledku zpřístupníme nové druhy léčby většímu počtu pacientů již během testování léků a uspíšíme jejich schválení pro širší veřejnost a ty, kteří jej potřebují. Svojí dobrovolnou účastí tak pomáháte při vývoji nových léčiv i pro mnoho dalších lidí.

JAK toho dosahujeme?

Komunikace, dostupnost informací a vzájemná důvěra je v tomto případě klíčem k úspěchu.

Dobrovolníkům i těm, pro které účast ve studii znamená jednu z mála možností pomoci při obtížích, se aktivní komunikací snažíme srozumitelně a jednoduše vysvětlit princip konkrétní studie, pomáháme plánovat návštěvy, hlídáme Vaše bezpečí.

Zdůrazňujeme klíčové aspekty účasti ve studii, zejména její dobrovolnost. Každý pacient má možnost se kdykoli zeptat svého ošetřujícího lékaře či člena studijního týmu na vše, co jej o klinickém hodnocení zajímá. Rovněž má možnost kdykoli svůj souhlas s účastí v klinickém hodnocení odvolat.

CO děláme?

Obecnou osvětou seznamujeme pacienty z našich center a také širší veřejnost prostřednictvím internetu o základních faktech a pravidlech při testování léčiv. Nové studie, které začínají s náborem pacientů, jsou pravidelně komunikovány na našich webových stránkách, i pomocí sítě našich lékařů a lékařských center.

Potenciálním pacientům, se zájmem o účast v klinické studii, zajistíme kontakt s lékařem a osobní schůzku. Pokud se pacient rozhodne vybrané studie účastnit, provázíme jej i nadále celým procesem, pomáháme mu zodpovědět jeho dotazy a organizujeme pacientské návštěvy dle požadavků studie.

Náš tým – lékař a koordinátor Clinical Research Center s.r.o. představují zkušené centrum pro realizaci klinických studií. Klinické studie fáze II, III, IV provádíme na vysoké profesionální, a odborné úrovni v souladu se studijním protokolem, pravidly Správné Klinické Praxe (GCP – Good Clinical Practice), místní a evropskou legislativou. Všichni koordinátoři a lékaři sítě Clinical Reasearch Center s.r.o. jsou řádně vyškoleni a certifikováni.

V souladu se schváleným protokolem studie a s místními zákony náš tým CRC Home Care zajišťuje také domácí pacientské návštěvy.

Pro tyto studie hledáme pacienty:

Nábor pacientů do klinické studie léčby střední až těžké ulcerózní kolitidy probíhá v následujících městech:

 • Strakonice
 • Klatovy
 • Olomouc

Nábor pacientů do klinické studie léčby střední až těžké Crohnovy choroby probíhá v následujících městech:

 • Strakonice
 • Klatovy
 • Olomouc

Nábor pacientů do klinické studie léčby návalů u postmenopauzálních žen trpících středně těžkými vazomotorickými symptomy probíhá v následujících městech:

 • Cheb
 • Plzeň
 • Náchod
 • Hradec Králové
 • České Budějovice

Nábor pacientů s nádorem neznámého původu probíhá v následujících městech:

 • Praha

Nábor žen do klinické studie na ověření účinnosti nové nízko-hormonální antikoncepce probíhá v následujících městech:

 • Třeboň
 • České Budějovice
 • Vodňany
 • Vysoké Mýto

Nábor pacientů do otevřené klinické studie fáze 3 onkologické léčby u pacientů s dříve neléčeným neresekovatelným nebo metastatickým melanomem probíhá v následujících městech:

 • Praha

Nábor žen do klinické studie k ověření konceptu léčby pacientů s hyperaktivním močovým měchýřem v průběhu 12týdenního léčebného období probíhá v následujících městech:

 • Plzeň

Nábor pacientů do klinické studie fáze 3 porovnávající účinnost a bezpečnost 2 přípravků na léčbu věkem podmíněnou neovaskulární makulární degenerace probíhá v následujících městech:

 • Sokolov
 • Praha

Nábor pacientů do klinické studie fáze 3 hodnotící účinnost meningokokových vakcín podaných adolescentům a mladým dospělým probíhá v následujících městech:

 • České Budějovice
 • Příbram

Nábor pacientů do klinické studie fáze 3 porovnávající účinnost a bezpečnost přípravku na léčbu středně těžkého až těžkého akné probíhá v následujících městech:

 • Praha

Nábor pacientů do klinické studie fáze 3 porovnávající účinnost a bezpečnost přípravku na léčbu středně těžké až těžké Hidradenitis suppurativa, také známé jako akné inversa probíhá v následujících městech:

 • Praha

Nábor pacientů do klinické studie léčby návalů u postmenopauzálních žen trpících středně těžkými vazomotorickými symptomy probíhá v následujících městech:

 • Dubnica nad Váhom

Nábor pacientů do klinické studie léčby žen trpících opakující se vulvovaginální kandidózou probíhá v následujících městech:

 • Bánovce nad Bebravou
 • Nové Mesto nad Váhom
 • Dubnica nad Váhom
 • Púchov

V případě zájmu o další informace k uvedeným studiím nás můžete kontaktovat pomocí kontaktního formuláře.

 

Navštivte také:

  Uděluji tímto společnosti Clinical Research Center s.r.o., kontakt: gdpr@crc-cz.com, souhlas se zpracováním osobních údajů, jež jsem poskytl prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách, pro účely vyřízení mého požadavku uplatněného touto formou, a to po dobu nezbytnou pro vyřízení mého požadavku, nebude-li souhlas odvolán dříve. Beru na vědomí, že více informací o zpracování osobních údajů se nachází v Zásadách zpracování osobních údajů společností Clinical Research Center s.r.o.

  Pro jakoukoli změnu či uplatnění práv týkajících se osobních údajů je možno využít formulář ”Žádost subjektu údajů – uplatnění práv týkajících se osobních údajů„

  Back to Top