PROČ děláme to, co děláme?

Umožňujeme širšímu počtu lékařů různých specializací účastnit se klinických studií, odstraňujeme bariéry a minimalizujeme administrativní zátěž kladenou na lékaře při provádění klinických studií. Zvyšujeme společně kapacitu týmu lékaře pro výkon studie s cílem zpřístupnit testovaný léčivý přípravek co největšímu možnému počtu pacientů v daném centru.

I z lékařských týmů, které pochybují o svých možnostech či schopnostech vykonávat klinické studie, vytvoříme během krátké doby s naší podporou a znalostmi – při jejich vlastním zájmu – profesionální a efektivní lékařské centrum pro testování a schvalování nových léčiv.

 • Hledáte partnera, který nezávazně zodpoví Vaše otázky v oblasti možné spoluúčasti na klinických studiích?
 • Máte pochyby o účelu klinických studií a testování léčiv nebo o souvisejících pracovních postupech?
 • Nejste si jisti, zda vybavení Vaší ordinace či časové kapacity a jiné zdroje Vašeho týmu splní očekávání zadavatele klinické studie?

Ochotně a s potěšením Vám vysvětlíme klíčové procesy klinických studií, odpovědnosti a zapojení lékaře a jeho týmu do studie. Výklad doplníme příklady z praxe.

JAK toho dosahujeme?

Clinical Research Center s.r.o. vytváří dlouhodobé vztahy s vybranými lékaři různých odborností, s cílem úspěšně a bezpečně otestovat nová léčiva a způsoby léčby. Naši koordinátoři pomáhají lékařům a lékařským zařízením s přípravou, administrativou, koordinací a zadáváním dat v rámci klinických studií. Společně tvoříme tým, který dokáže spolehlivě zareagovat na změny a nouzové (zejména kapacitní) situace. Lékařům zapůjčujeme chybějící technické vybavení pro výkon studie. Složité procesy vysvětlíme a společně pomáháme hledat jednoduchá a účinná řešení.

CO děláme, CO nabízíme?

Dbáme na řádné zaškolení všech členů týmu a jejich zastupitelnost, abychom neohrozili průběh testování nových léčivých přípravků a způsobů léčby.  Při podpoře lékařských center se naši koordinátoři zabývají zejména:

 • Přípravou studie v daném centru, včetně úvodních školení zadavatele klinického hodnocení.
 • Koordinací pacientů dle příslušného studijního protokolu.
 • Zpracováváním dokumentace a zadáváním dat do záznamových listů pacienta – CRF.
 • Spoluprací a komunikací s monitory či auditory, kteří zajištují dohled nad správným prováděním studií.
 • Udržováním úplnosti aktuálního šanonu zkoušejícího – ISF.
 • Ohlášením nežádoucích účinků etické komisi a jinými zákonnými hlášeními.
 • Zpracováváním vzorků biologického materiálu za účelem farmakokinetické, farmakodynamické a farmakogenetické analýzy ve spolupráci se zdravotnickým personálem.

V souladu se schváleným protokolem studie a s místními zákony náš tým CRC Home Care zajišťuje také domácí pacientské návštěvy.

CRC z pohledu našich lékařů:

MUDr. Alena Váchová
Diabetolog, České Buějovice

prim. MUDr. Petr Sák
Gynekolog, České Buějovice

PROČ děláme to, co děláme?

Umožňujeme širšímu počtu lékařů různých specializací účastnit se klinických studií, odstraňujeme bariéry a minimalizujeme administrativní zátěž kladenou na lékaře při provádění klinických studií. Zvyšujeme společně kapacitu týmu lékaře pro výkon studie s cílem zpřístupnit testovaný léčivý přípravek co největšímu možnému počtu pacientů v daném centru.

I z lékařských týmů, které pochybují o svých možnostech či schopnostech vykonávat klinické studie, vytvoříme během krátké doby s naší podporou a znalostmi – při jejich vlastním zájmu – profesionální a efektivní lékařské centrum pro testování a schvalování nových léčiv.

 • Hledáte partnera, který nezávazně zodpoví Vaše otázky v oblasti možné spoluúčasti na klinických studiích?
 • Máte pochyby o účelu klinických studií a testování léčiv nebo o souvisejících pracovních postupech?
 • Nejste si jisti, zda vybavení Vaší ordinace či časové kapacity a jiné zdroje Vašeho týmu splní očekávání zadavatele klinické studie?

Ochotně a s potěšením Vám vysvětlíme klíčové procesy klinických studií, odpovědnosti a zapojení lékaře a jeho týmu do studie. Výklad doplníme příklady z praxe.

JAK toho dosahujeme?

Clinical Research Center s.r.o. vytváří dlouhodobé vztahy s vybranými lékaři různých odborností, s cílem úspěšně a bezpečně otestovat nová léčiva a způsoby léčby. Naši koordinátoři pomáhají lékařům a lékařským zařízením s přípravou, administrativou, koordinací a zadáváním dat v rámci klinických studií. Společně tvoříme tým, který dokáže spolehlivě zareagovat na změny a nouzové (zejména kapacitní) situace. Lékařům zapůjčujeme chybějící technické vybavení pro výkon studie. Složité procesy vysvětlíme a společně pomáháme hledat jednoduchá a účinná řešení.

CO děláme, CO nabízíme?

Dbáme na řádné zaškolení všech členů týmu a jejich zastupitelnost, abychom neohrozili průběh testování nových léčivých přípravků a způsobů léčby.  Při podpoře lékařských center se naši koordinátoři zabývají zejména:

 • Přípravou studie v daném centru, včetně úvodních školení zadavatele klinického hodnocení.
 • Koordinací pacientů dle příslušného studijního protokolu.
 • Zpracováváním dokumentace a zadáváním dat do záznamových listů pacienta – CRF.
 • Spoluprací a komunikací s monitory či auditory, kteří zajištují dohled nad správným prováděním studií.
 • Udržováním úplnosti aktuálního šanonu zkoušejícího – ISF.
 • Ohlášením nežádoucích účinků etické komisi a jinými zákonnými hlášeními.
 • Zpracováváním vzorků biologického materiálu za účelem farmakokinetické, farmakodynamické a farmakogenetické analýzy ve spolupráci se zdravotnickým personálem.

V souladu se schváleným protokolem studie a s místními zákony náš tým CRC Home Care zajišťuje také domácí pacientské návštěvy.

CRC z pohledu našich lékařů:

MUDr. Alena Váchová
Diabetolog, České Buějovice

prim. MUDr. Petr Sák
Gynekolog, České Buějovice

Co o nás a naší spolupráci řekli:

„Do spolupráce s týmem Clinical Research Center jsem vcházela s vlastní několikaletou zkušeností z oblasti klinických studií. Koncept podpory vyškolených studijních koordinátorů absolutně naplnil má očekávání. Dnes máme za sebou 3 společné studie a věřím, že to je stále jen počátek společné cesty.“

MUDr. Alena Váchová, České Budějovice (diabetologie a obezitologie)

 

„V minulosti jsem se spolupodílel na několika klinických studiích. Před prvním společným projektem s týmem Clinical Research Center jsem pochyboval, zda se spolupráce ekonomicky vyplatí. Dnes mám jasno. Přínos koordinátorů CRC je významný, a jejich zapojení se vyplatí zejména u studií, kde je možno začlenit větší počet pacientů. “

MUDr. Miroslav Vdoviak, Karlovy Vary (diabetologie a osteologie)

 

„Koordinátorky Clinical Research Center zapadly do našeho týmu velmi rychle. Během návštěvy pacienta se stanou přirozenou součástí našeho týmu. Nejvíce si cením jejich schopnosti řešit nestandardní situace a osobní flexibility“

MUDr. Pavlína Nejedlá, Vodňany (gynekologie)

 

„Před dvěma lety jsem si říkal – Proč to nezkusit? Dnes říkám – Je to příjemná spolupráce! Jsem rád, že jsem to do toho šel.

Prim. MUDr. Petr Sák, České Budějovice (gynekologie)

 

„Poprvé jsem se s týmem Clinical Research Center setkal u velmi náročné klinické studie II. fáze v nemocnici v Strakonicích. Byla to pozitivní zkušenost, kterou bych doporučil každému kolegovi, který vidí v klinických studiích hlubší smysl nebo si je chce jen vyzkoušet.“

Prim. MUDr. Ivo Horný, Strakonice (gastroenterologie)

 

„Svou první klinickou studii jsem absolvovala  s podporou koordinátorů Clinical Research Center. Oslovila mě jejich profesionalita, ochota  vysvětlit všechny důležité souvislosti  a  dále to, že mi dokázali pro účely studie zajistit část sponzorem požadovaného vybavení. Těším se na další spolupráci.“

MUDr. Alexandra Matoušová, České Budějovice (pediatrie)

 

„Klinické studie jsem si chtěl vyzkoušet delší dobu. Na doporučení kamaráda – lékaře jsem využil podpory Clinical Research Center. Dnes jsem za tu radu rád a sám jsem tým CRC už několikrát doporučil.“

MUDr. Jakub Šedivý, Příbram (všeobecná medicína)

Pokud chcete získat více informací, máte zájem o spolupráci či sháníte odbornou pomoc koordinátorů pro výkon klinických studii, prosím kontaktujte nás.

Back to Top