Sme prvá sieť pracovísk klinického skúšania na Slovensku a v Českej republike.

PREČO robíme to, čo robíme?

Našim lekárom a zadávateľom klinických skúšaní ponúkame službu, ktorá mení pohľad na skúšanie liekov v Českej republike a na Slovensku, najmä v ambulantnej starostlivosti a umožňuje účasť na klinických skúšaniach väčšiemu počtu lekárov a pacientov, pri naplnení požiadaviek kvality a bezpečnosti.

AKO to dosahujeme?

Naše znalosti a aktívne zapojenie do priebehu skúšania priamo v lekárskej ordinácii, umožňuje širšiemu počtu lekárov rôznych špecializácií zúčastniť sa klinických skúšaní. Odstraňujeme bariéry a minimalizujeme administratívnu záťaž kladenú na lekára a jeho tím pri výkone klinických skúšaní. Zvyšujeme tým kapacitu zdravotníckeho zariadenia, kvalitu a včasnosť odovzdania dát. Pre pacienta sa komunikácia stáva jednoduchšia a jeho otázky sú zodpovedané prakticky ihneď. Inovujeme a vieme riadiť zmeny. Naše interné procesy sa snažíme štandardizovať, automatizovať a digitalizovať.

ČO robíme?

Zefektívňujeme proces vývoja a testovania účinnejších liekov či zdravotníckych pomôcok pri maximálnej bezpečnosti pacienta v zdravotníckych zariadeniach siete Clinical Research Center s.r.o.

Od roku 2016 budujeme tím profesionálnych a vyškolených koordinátorov klinických štúdií, ktorí svojimi službami a znalosťami zvyšujú efektivitu práce lekárov a komfort pacientov. Vytvárame a spravujeme sieť vybraných lekárov z rôznych oblastí medicíny, pre účel kvalitného spracovania a vykonania klinických skúšaní.

Spolupráca centra klinického skúšania a profesionálneho a vyškoleného koordinátora má mnoho pozitívnych prínosov pre lekárov, subjekt aj zadávateľa klinického skúšania. Spoločne pracujeme efektívnejšie. Zvyšujeme povedomie o klinických skúšaniach, testovaní nových liekov a nových liečebných metódach. Zodpovedáme otázky lekárov aj potenciálnych pacientov. Informujeme verejnosť o skúšaniach s prebiehajúcim náborom pacientov.

V roku 2020 sme založili spoločnosť CRC Home Care zameranú na organizáciu domácich návštev pacientov v rámci klinických skúšaní.

Lucie Špatenková

Lekárom, pacientom a zadávateľom klinických skúšaní ponúkame špeciálne služby, ktoré dávajú nový uhol pohľadu na klinické skúšania v Českej republike a na Slovensku. Pracujeme prevažne v ambulantnej sfére a naše služby umožňujú zaradiť do skúšaní väčšie množstvo pacientov a zapojiť viac lekárov, zatiaľ čo sú zachované všetky bezpečnostné a kvalitatívne požiadavky.

M.Sc. Lucie Špatenková
Managing Director

Sme registrovaným členom SCRS (Society for Clinical Research Sites), zúšastňujeme sa medzinárodných kongresov a neustále sa vzdelávame. Inovujeme a zlepšujeme naše procesy.

V rámci certifikačného auditu v roku 2022 bolo spoločnosťou Alcumus ISOQAR konštatované splnenie požiadavkov vyššie uvedenej normy ISO9001:2015 ako na Slovensku tak aj v Českej republike.

CRC je dodávateľom v oblasti klinických štúdií pre Karlovu Univezritu.

Clinical Research Center bolo vybrané za víťaza ceny European Site Spark 2022, ktorá sa udeluje za vynikajúcu a inovatívnu prácu výskumných pracovísk, ktoré zavádzajú nové a zaujímavé spôsoby uskutočnovania štúdií. Viac tu..

Sme registrovaným členom SCRS (Society for Clinical Research Sites), zúšastňujeme sa medzinárodných kongresov a neustále sa vzdelávame. Inovujeme a zlepšujeme naše procesy.

V rámci certifikačného auditu v roku 2022 bolo spoločnosťou Alcumus ISOQAR konštatované splnenie požiadavkov vyššie uvedenej normy ISO9001:2015 ako na Slovensku tak aj v Českej republike.

CRC je dodávateľom v oblasti klinických štúdií pre Karlovu Univezritu.

Clinical Research Center bolo vybrané za víťaza ceny European Site Spark 2022, ktorá sa udeluje za vynikajúcu a inovatívnu prácu výskumných pracovísk, ktoré zavádzajú nové a zaujímavé spôsoby uskutočnovania štúdií. Viac tu..

Sme registrovaným členom SCRS (Society for Clinical Research Sites), zúšastňujeme sa medzinárodných kongresov a neustále sa vzdelávame. Inovujeme a zlepšujeme naše procesy.

V rámci certifikačného auditu v roku 2022 bolo spoločnosťou Alcumus ISOQAR konštatované splnenie požiadavkov vyššie uvedenej normy ISO9001:2015 ako na Slovensku tak aj v Českej republike.

CRC je dodávateľom v oblasti klinických štúdií pre Karlovu Univezritu.

Clinical Research Center bolo vybrané za víťaza ceny European Site Spark 2022, ktorá sa udeluje za vynikajúcu a inovatívnu prácu výskumných pracovísk, ktoré zavádzajú nové a zaujímavé spôsoby uskutočnovania štúdií. Viac tu..

Back to Top