Sme prvá SITE MANAGEMENT ORGANIZATION (SMO) v Českej republike a na Slovensku.

PREČO robíme to, čo robíme?

Našim lekárom a zadávateľom klinických skúšaní ponúkame službu, ktorá mení pohľad na skúšanie liekov v Českej republike a na Slovensku, najmä v ambulantnej starostlivosti a umožňuje účasť na klinických skúšaniach väčšiemu počtu lekárov a pacientov, pri naplnení požiadaviek kvality a bezpečnosti.

AKO to dosahujeme?

Naše znalosti a aktívne zapojenie do priebehu skúšania priamo v lekárskej ordinácii, umožňuje širšiemu počtu lekárov rôznych špecializácií zúčastniť sa klinických skúšaní. Odstraňujeme bariéry a minimalizujeme administratívnu záťaž kladenú na lekára a jeho tím pri výkone klinických skúšaní. Zvyšujeme tým kapacitu zdravotníckeho zariadenia, kvalitu a včasnosť odovzdania dát. Pre pacienta sa komunikácia stáva jednoduchšia a jeho otázky sú zodpovedané prakticky ihneď. Inovujeme a vieme riadiť zmeny. Naše interné procesy sa snažíme štandardizovať, automatizovať a digitalizovať.

ČO robíme?

Zefektívňujeme proces vývoja a testovania účinnejších liekov či zdravotníckych pomôcok pri maximálnej bezpečnosti pacienta v zdravotníckych zariadeniach siete Clinical Research Center s.r.o.

Od roku 2016 budujeme tím profesionálnych a vyškolených koordinátorov klinických štúdií, ktorí svojimi službami a znalosťami zvyšujú efektivitu práce lekárov a komfort pacientov. Vytvárame a spravujeme sieť vybraných lekárov z rôznych oblastí medicíny, pre účel kvalitného spracovania a vykonania klinických skúšaní.

Spolupráca centra klinického skúšania a profesionálneho a vyškoleného koordinátora má mnoho pozitívnych prínosov pre lekárov, subjekt aj zadávateľa klinického skúšania. Spoločne pracujeme efektívnejšie. Zvyšujeme povedomie o klinických skúšaniach, testovaní nových liekov a nových liečebných metódach. Zodpovedáme otázky lekárov aj potenciálnych pacientov. Informujeme verejnosť o skúšaniach s prebiehajúcim náborom pacientov.

V roku 2020 sme založili spoločnosť CRC Home Care zameranú na organizáciu domácich návštev pacientov v rámci klinických skúšaní.

Lucie Špatenková

Lekárom, pacientom a zadávateľom klinických skúšaní ponúkame špeciálne služby, ktoré dávajú nový uhol pohľadu na klinické skúšania v Českej republike a na Slovensku. Pracujeme prevažne v ambulantnej sfére a naše služby umožňujú zaradiť do skúšaní väčšie množstvo pacientov a zapojiť viac lekárov, zatiaľ čo sú zachované všetky bezpečnostné a kvalitatívne požiadavky.

M.Sc. Lucie Špatenková
Managing Director

Člen SCRS (Society for Clinical Research Sites)

We are a member of SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Project title: Business Development of Clinical Research Center s.r.o.
Project No.: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_091/0008854; the Project is co-funded by the European Union.
Project subject: Purchase of devices necessary for the work performance of CRC staff and provision of work equipment.

Cert No. 16864-QMS
ISO 9001

Back to Top