PREČO robíme to, čo robíme?

Vývoj nových liekov by nikdy nemohol fungovať bez aktívneho zapojenia dobrovoľníkov – pacientov. Našim pacientom prinášame nové možnosti liečby a diagnostiky. Pre väčšinu pacientov už samotná účasť v skúšaní predstavuje jedinečnú možnosť, ako získať novo vyvíjaný a zatiaľ inak nedostupný liek. Väčšina potenciálnych pacientov nemá o týchto možnostiach ani tušenia, alebo majú naopak mnoho obáv, predsudkov či otázok.

Jedným zo zmyslov našej práce je zvýšiť povedomie o existencii, spôsobe testovania nových liekov a možnostiach liečby, rozptýliť obavy, či strach prameniaci z neznalosti a predsudkov. Veríme, že tým v konečnom dôsledku sprístupníme nové druhy liečby väčšiemu počtu pacientov už počas fázy testovania liekov a urýchlime ich schválenie pre širšiu verejnosť a tých, ktorí ich potrebujú. Svojou dobrovoľnou účasťou tak pomáhate pri vývoji nových liekov, aj pre mnoho ďalších ľudí.

AKO toho dosahujeme?

Komunikácia, dostupnosť informácií a vzájomná dôvera, je v tomto prípade kľúčom k úspechu.

Dobrovoľníkom a aj tým, pre ktorých účasť v skúšaní znamená jednu z mála možností, pomôcť pri ťažkostiach, sa aktívnou komunikáciou snažíme zrozumiteľne a jednoducho vysvetliť princíp konkrétneho skúšania, pomáhame plánovať návštevy, strážime ich bezpečie.

Zdôrazňujeme kľúčové aspekty účasti v skúšaní , najmä jej dobrovoľnosť. Každý pacient má možnosť sa kedykoľvek opýtať svojho ošetrujúceho lekára, či člena študijného tímu na všetko, čo ho o klinickom skúšaní zaujíma. Taktiež má možnosť kedykoľvek svoj súhlas s účasťou v klinickom skúšaní stiahnuť.

ČO robíme?

Prostredníctvom internetu sa všeobecnou osvetou snažíme pacientov z našich centier a tiež širšiu verejnosť oboznámiť  o základných faktoch a pravidlách pri testovaní liekov. Nové skúšania, ktoré začínajú s náborom pacientov, sú pravidelne komunikované na našich webových stránkach, aj pomocou siete našich lekárov a zdravotníckych zariadení.

Potenciálnym pacientom, so záujmom o účasť v klinickom skúšaní, zaistíme kontakt s lekárom a osobné stretnutie. Ak sa pacient rozhodne zúčastniť vybraného skúšania, sprevádzame ho aj naďalej celým procesom, pomáhame mu zodpovedať jeho otázky a organizujeme pacientske návštevy, podľa požiadaviek skúšania.

Náš tím – lekár a koordinátor Clinical Research Center s.r.o., tvoria skúsený tím pre realizáciu klinických skúšaní. Klinické skúšania fázy II, III, IV, vykonávame na vysokej, profesionálnej, a odbornej úrovni v súlade s protokolom štúdie, pravidlami Správnej Klinickej Praxe (GCP – Good Clinical Practice), miestnou a európskou legislatívou. Všetci koordinátori a lekári siete Clinical Reasearch Center s.r.o., sú riadne vyškolení a certifikovaní.

V súlade so schváleným protokolom skúšania a s miestnymi zákonmi, náš tím CRC Home Care zaisťuje tiež domáce pacientske návštevy.

Skúšania s otvoreným náborom pacientov:

Nábor pacientov do klinického skúšania liečby návalov u žien po menopauze trpiacich stredne ťažkými vazomotorickými príznaky prebieha v nasledujúcich mestách:

 • Dubnica nad Váhom

Nábor pacientov do klinického skúšania liečby žien trpiacich opakujúcou sa vulvovaginálnou kandidózou prebieha v nasledujúcich mestách:

 • Bánovce nad Bebravou
 • Nové Mesto nad Váhom
 • Dubnica nad Váhom
 • Púchov

Nábor pacientov do klinického skúšania liečby strednej až ťažkej ulceróznej kolitídy prebieha v nasledujúcich mestách:

 • Strakonice
 • Olomouc
 • Klatovy

Nábor pacientov do klinického skúšania liečby strednej až ťažkej Crohnovej choroby prebieha v nasledujúcich mestách:

 • Strakonice
 • Klatovy
 • Olomouc

Nábor pacientov do klinického skúšania liečby návalov u žien po menopauze trpiacich stredne ťažkými vazomotorickými symptómy prebieha v nasledujúcich mestách:

 • Cheb
 • Plzeň
 • Náchod
 • Hradec Králové
 • České Budějovice

Nábor pacientov s nádorom neznámeho pôvodu prebieha v nasledujúcich mestách:

 • Praha

Nábor žien do klinického skúšania na overenie účinnosti novej nízko-hormonálnej antikoncepcie prebieha v nasledujúcich mestách:

 • Třeboň
 • České Budějovice
 • Vodňany
 • Vysoké Mýto

Nábor pacientov do otvoreného klinického skúšania fázy III onkologickej liečby u pacientov s predtým neliečeným neresekovateľným alebo metastatickým melanómom prebieha v nasledujúcich mestách:

 • Praha

Nábor žien do klinického skúšania na overenie konceptu liečby pacientov s hyperaktívnym močovým mechúrom v priebehu 12-mesačnej liečebného obdobia prebieha v nasledujúcich mestách:

 • Plzeň

Nábor pacientov do klinického skúšania fázy 3 porovnávajúcej účinnosť a bezpečnosť 2 prípravkov na liečbu vekom podmienenú neovaskulárnej makulárnej degenerácie v nasledujúcich mestách:

 • Sokolov
 • Praha

Nábor pacientov do klinického skúšania fázy 3 hodnotiaca účinnosť meningokokových vakcín podaných adolescentom a mladým dospelým prebieha:

 • České Budějovice
 • Příbram

Nábor pacientov do klinického skúšania fázy 3porovnávajúcej účinnosť a bezpečnosť lieku na liečbu stredne ťažkého až ťažkého akné prebieha v nasledujúcich mestách:

 • Praha

Nábor pacientov do klinického skúšania fázy 3 porovnávajúcej účinnosť a bezpečnosť lieku na liečbu stredne ťažké až ťažké Hidradenitis suppurativa, tiež známe ako akné inversa prebieha v nasledujúcich mestách:

 • Praha

V prípade záujmu o ďalšie informácie k uvedeným skúšaniam, môžete nás kontaktovať pomocou kontaktného formulára.

Navštívte tiež:

PREČO robíme to, čo robíme?

Vývoj nových liekov by nikdy nemohol fungovať bez aktívneho zapojenia dobrovoľníkov – pacientov. Našim pacientom prinášame nové možnosti liečby a diagnostiky. Pre väčšinu pacientov už samotná účasť v skúšaní predstavuje jedinečnú možnosť, ako získať novo vyvíjaný a zatiaľ inak nedostupný liek. Väčšina potenciálnych pacientov nemá o týchto možnostiach ani tušenia, alebo majú naopak mnoho obáv, predsudkov či otázok.

Jedným zo zmyslov našej práce je zvýšiť povedomie o existencii, spôsobe testovania nových liekov a možnostiach liečby, rozptýliť obavy, či strach prameniaci z neznalosti a predsudkov. Veríme, že tým v konečnom dôsledku sprístupníme nové druhy liečby väčšiemu počtu pacientov už počas fázy testovania liekov a urýchlime ich schválenie pre širšiu verejnosť a tých, ktorí ich potrebujú. Svojou dobrovoľnou účasťou tak pomáhate pri vývoji nových liekov, aj pre mnoho ďalších ľudí.

AKO toho dosahujeme?

Komunikácia, dostupnosť informácií a vzájomná dôvera, je v tomto prípade kľúčom k úspechu.

Dobrovoľníkom a aj tým, pre ktorých účasť v skúšaní znamená jednu z mála možností, pomôcť pri ťažkostiach, sa aktívnou komunikáciou snažíme zrozumiteľne a jednoducho vysvetliť princíp konkrétneho skúšania, pomáhame plánovať návštevy, strážime ich bezpečie.

Zdôrazňujeme kľúčové aspekty účasti v skúšaní , najmä jej dobrovoľnosť. Každý pacient má možnosť sa kedykoľvek opýtať svojho ošetrujúceho lekára, či člena študijného tímu na všetko, čo ho o klinickom skúšaní zaujíma. Taktiež má možnosť kedykoľvek svoj súhlas s účasťou v klinickom skúšaní stiahnuť.

ČO robíme?

Prostredníctvom internetu sa všeobecnou osvetou snažíme pacientov z našich centier a tiež širšiu verejnosť oboznámiť  o základných faktoch a pravidlách pri testovaní liekov. Nové skúšania, ktoré začínajú s náborom pacientov, sú pravidelne komunikované na našich webových stránkach, aj pomocou siete našich lekárov a zdravotníckych zariadení.

Potenciálnym pacientom, so záujmom o účasť v klinickom skúšaní, zaistíme kontakt s lekárom a osobné stretnutie. Ak sa pacient rozhodne zúčastniť vybraného skúšania, sprevádzame ho aj naďalej celým procesom, pomáhame mu zodpovedať jeho otázky a organizujeme pacientske návštevy, podľa požiadaviek skúšania.

Náš tím – lekár a koordinátor Clinical Research Center s.r.o., tvoria skúsený tím pre realizáciu klinických skúšaní. Klinické skúšania fázy II, III, IV, vykonávame na vysokej, profesionálnej, a odbornej úrovni v súlade s protokolom štúdie, pravidlami Správnej Klinickej Praxe (GCP – Good Clinical Practice), miestnou a európskou legislatívou. Všetci koordinátori a lekári siete Clinical Reasearch Center s.r.o., sú riadne vyškolení a certifikovaní.

V súlade so schváleným protokolom skúšania a s miestnymi zákonmi, náš tím CRC Home Care zaisťuje tiež domáce pacientske návštevy.

Skúšania s otvoreným náborom pacientov:

Nábor pacientov do klinického skúšania liečby návalov u žien po menopauze trpiacich stredne ťažkými vazomotorickými príznaky prebieha v nasledujúcich mestách:

 • Dubnica nad Váhom

Nábor pacientov do klinického skúšania liečby žien trpiacich opakujúcou sa vulvovaginálnou kandidózou prebieha v nasledujúcich mestách:

 • Bánovce nad Bebravou
 • Nové Mesto nad Váhom
 • Dubnica nad Váhom
 • Púchov

Nábor pacientov do klinického skúšania liečby strednej až ťažkej ulceróznej kolitídy prebieha v nasledujúcich mestách:

 • Strakonice
 • Olomouc
 • Klatovy

Nábor pacientov do klinického skúšania liečby strednej až ťažkej Crohnovej choroby prebieha v nasledujúcich mestách:

 • Strakonice
 • Klatovy
 • Olomouc

Nábor pacientov do klinického skúšania liečby návalov u žien po menopauze trpiacich stredne ťažkými vazomotorickými symptómy prebieha v nasledujúcich mestách:

 • Cheb
 • Plzeň
 • Náchod
 • Hradec Králové
 • České Budějovice

Nábor pacientov s nádorom neznámeho pôvodu prebieha v nasledujúcich mestách:

 • Praha

Nábor žien do klinického skúšania na overenie účinnosti novej nízko-hormonálnej antikoncepcie prebieha v nasledujúcich mestách:

 • Třeboň
 • České Budějovice
 • Vodňany
 • Vysoké Mýto

Nábor pacientov do otvoreného klinického skúšania fázy III onkologickej liečby u pacientov s predtým neliečeným neresekovateľným alebo metastatickým melanómom prebieha v nasledujúcich mestách:

 • Praha

Nábor žien do klinického skúšania na overenie konceptu liečby pacientov s hyperaktívnym močovým mechúrom v priebehu 12-mesačnej liečebného obdobia prebieha v nasledujúcich mestách:

 • Plzeň

Nábor pacientov do klinického skúšania fázy 3 porovnávajúcej účinnosť a bezpečnosť 2 prípravkov na liečbu vekom podmienenú neovaskulárnej makulárnej degenerácie v nasledujúcich mestách:

 • Sokolov
 • Praha

Nábor pacientov do klinického skúšania fázy 3 hodnotiaca účinnosť meningokokových vakcín podaných adolescentom a mladým dospelým prebieha:

 • České Budějovice
 • Příbram

Nábor pacientov do klinického skúšania fázy 3porovnávajúcej účinnosť a bezpečnosť lieku na liečbu stredne ťažkého až ťažkého akné prebieha v nasledujúcich mestách:

 • Praha

Nábor pacientov do klinického skúšania fázy 3 porovnávajúcej účinnosť a bezpečnosť lieku na liečbu stredne ťažké až ťažké Hidradenitis suppurativa, tiež známe ako akné inversa prebieha v nasledujúcich mestách:

 • Praha

V prípade záujmu o ďalšie informácie k uvedeným skúšaniam, môžete nás kontaktovať pomocou kontaktného formulára.

Navštívte tiež:

  Týmto udeľujem spoločnosti Clinical Research Center s.r.o., kontakt: gdpr@crc-cz.com, súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré som poskytol prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach na účely vybavenia mojej požiadavky uplatneného touto formou, a to po dobu nevyhnutnú na vybavenie mojej požiadavky, ak nebude súhlas odvolaný skôr. Beriem na vedomie, že viac informácií o spracovaní osobných údajov sa nachádza v Zásadách spracovania osobných údajov spoločnosti Clinical Research Center s.r.o.

  Pre akúkoľvek zmenu či uplatnenie práv týkajúcich sa osobných údajov je možné využiť formulár ”Žiadosť dotknutej osoby - uplatnenie práv týkajúcich sa osobných údajov„

  Back to Top