PREČO robíme to, čo robíme?

Chceme ponúkať dobrý servis lekárom, ako kľúčový predpoklad pre spokojnosť pacienta i zadávateľa skúšania. Chceme robiť klinické skúšania lepšie, než je štandard. Radi sa zlepšujeme a nebojíme sa zmien a inovácií.

AKO toho dosahujeme?

Do tímu Clinical Research Center vyberáme osobnosti s podobným postojom, hodnotami a cieľom naplniť naše poslanie a víziu. Naša schopnosť tímovej spolupráce a vysoká úroveň našich odborných znalostí z nás robí atraktívneho partnera pre výkon klinických skúšaní.

ČO robíme?

Kvalitná príprava pre štart skúšania, efektívna komunikácia medzi jednotlivými záujmovými skupinami a členmi tímu, bezproblémový priebeh študijných návštev, rýchle a bezchybné zadávanie požadovaných dát do systémov klinického skúšania je to, čo ocenia lekári, pacienti aj zadávatelia KS. Za týmto účelom sa neustále vzdelávame a rozvíjame procesy nášho tímu a spoločnosti.

PREČO robíme to, čo robíme?

Chceme ponúkať dobrý servis lekárom, ako kľúčový predpoklad pre spokojnosť pacienta i zadávateľa skúšania. Chceme robiť klinické skúšania lepšie, než je štandard. Radi sa zlepšujeme a nebojíme sa zmien a inovácií.

AKO toho dosahujeme?

Do tímu Clinical Research Center vyberáme osobnosti s podobným postojom, hodnotami a cieľom naplniť naše poslanie a víziu. Naša schopnosť tímovej spolupráce a vysoká úroveň našich odborných znalostí z nás robí atraktívneho partnera pre výkon klinických skúšaní.

ČO robíme?

Kvalitná príprava pre štart skúšania, efektívna komunikácia medzi jednotlivými záujmovými skupinami a členmi tímu, bezproblémový priebeh študijných návštev, rýchle a bezchybné zadávanie požadovaných dát do systémov klinického skúšania je to, čo ocenia lekári, pacienti aj zadávatelia KS. Za týmto účelom sa neustále vzdelávame a rozvíjame procesy nášho tímu a spoločnosti.

Clinical Research Center

Mgr. Lucie Špatenková
Managing Director

Ing. Michaela Vančová, MPH, CRCP
Managing Director, Slovensko

Ing. Šárka Cislerová
Manager Finance & Administration

Clinical Research Center

Ing. Radek Špatenka, Ph.D.
QMS & IT Solutions

Zuzana Sladkova

Ing. Zuzana Sládková
Feasibility Manager

Vladimira Chourova

Vladimíra Chourová, DiS.
Line Manager

Paulina Konečná
Office Manager – Slovensko

Ing. Dagmar Kalátová
Office Manager – Česká republika

Clinical Research Center

Mgr. Lucie Špatenková
Managing Director

Ing. Michaela Vančová, MPH, CRCP
Managing Director, Slovensko

Ing. Šárka Cislerová
Manager Finance & Administration

Clinical Research Center

Ing. Radek Špatenka, Ph.D.
QMS & IT Solutions

Zuzana Sladkova

Ing. Zuzana Sládková
Feasibility Manager

Vladimira Chourova

Vladimíra Chourová, DiS.
Line Manager

Paulina Konečná
Office Manager / Študijný koordinátor – Slovensko

Ing. Dagmar Kalátová
Office Manager – Česká republika

Naše poslanie

Naším hlavným poslaním je priniesť nové možnosti liečby a diagnostiky pacientom a zaistiť správny, efektívny a kvalitný proces overovania a schvaľovania týchto liekov a nástrojov, pri maximálnej bezpečnosti pacienta.

Naša vízia

Budujeme tím profesionálnych a vyškolených koordinátorov klinických štúdií, ktorí svojimi službami a znalosťami zvyšujú kvalitu, komfort pacientov a efektivitu lekárov. Vytvárame a spravujeme sieť vybraných lekárov z rôznych oblastí medicíny, pre účel kvalitného spracovania a prevedenia klinických skúšaní. Vytvárame inšpiratívne a príjemné pracovné prostredie pre náš tím.

Naše poslanie

Naším hlavným poslaním je priniesť nové možnosti liečby a diagnostiky pacientom a zaistiť správny, efektívny a kvalitný proces overovania a schvaľovania týchto liekov a nástrojov, pri maximálnej bezpečnosti pacienta.

Naša vízia

Budujeme tím profesionálnych a vyškolených koordinátorov klinických štúdií, ktorí svojimi službami a znalosťami zvyšujú kvalitu, komfort pacientov a efektivitu lekárov. Vytvárame a spravujeme sieť vybraných lekárov z rôznych oblastí medicíny, pre účel kvalitného spracovania a prevedenia klinických skúšaní. Vytvárame inšpiratívne a príjemné pracovné prostredie pre náš tím.

Slovensko:

Mgr. Eva Gažová
Študijný koordinátor – Slovensko

Mgr. Terézia Ďuráčiová
Študijný koordinátor – Slovensko

Mgr. Eva Gažová
Študijný koordinátor – Slovensko

Mgr. Terézia Ďuráčiová
Študijný koordinátor – Slovensko

Ing. Dominika Lipová
Študijný koordinátor – Slovensko

Bc. Klaudia Šedivá
Študijný koordinátor – Slovensko

Ing. Dominika Lipová
Študijný koordinátor – Slovensko

Bc. Klaudia Šedivá
Študijný koordinátor – Slovensko

Mgr. Zuzana Tulalová
Študijný koordinátor – Slovensko

Bc. Natália Kuníková
Študijný koordinátor – Slovensko

Mgr. Zuzana Tulalová
Študijný koordinátor – Slovensko

Bc. Natália Kuníková
Študijný koordinátor – Slovensko

Oblasť – Praha a okolie:

Paula Kasteirova

Mgr. Paula Kaštierová
Študijný koordinátor, oblasť – Praha

Jana Demešová, MSc.
Študijný koordinátor, oblasť – Praha

Bc. Aneta Ďuriňová
Študijný koordinátor, oblasť – Praha

Mgr. Adéla Kokořová
Študijný koordinátor, oblasť – Praha

Mgr. Monika Cesneková
Študijný koordinátor, oblasť – Praha

Paula Kasteirova

Mgr. Paula Kaštierová
Študijný koordinátor, oblasť – Praha

Jana Demešová, MSc.
Študijný koordinátor, oblasť – Praha

Bc. Aneta Ďuriňová
Študijný koordinátor, oblasť – Praha

Mgr. Adéla Kokořová
Študijný koordinátor, oblasť – Praha

Mgr. Monika Cesneková
Študijný koordinátor, oblasť – Praha

Oblasť – Južné Čechy:

Mgr. Veronika Mášlová
Študijný koordinátor, oblasť – Južné Čechy

Mgr. Žaneta Stiskalová
Študijný koordinátor, oblasť – Južné Čechy

Ing. Adéla Šímová
Študijný koordinátor, oblasť – Južné Čechy

Mgr. Veronika Mášlová
Študijný koordinátor, oblasť – Južné Čechy

 

Mgr. Žaneta Stiskalová
Študijný koordinátor, oblasť – Južné Čechy

Ing. Adéla Šímová
Študijný koordinátor, oblasť – Južné Čechy

Oblasť – Západné Čechy:

Mgr. Bára Lisnerová
Študijný koordinátor, oblasť – Západné Čechy

Bc. Kristýna Pytlíčková
Študijný koordinátor, oblasť – Západné Čechy

Mgr. Bára Lisnerová
Študijný koordinátor, oblasť – Západné Čechy

Bc. Kristýna Pytlíčková
Študijný koordinátor, oblasť – Západné Čechy

Oblasť – Východné Čechy:

Ing. Zuzana Maryšková
Študijný koordinátor, oblasť – Východné Čechy

Ing. Zuzana Maryšková
Študijný koordinátor, oblasť – Východné Čechy

Ak mate záujem o prácu študijného koordinátora, prosím, kontaktujte nás.

Ak mate záujem o prácu študijného koordinátora, prosím, kontaktujte nás.

Back to Top