PREČO robíme to, čo robíme?

Umožňujeme širšiemu počtu lekárov rôznych špecializácií zúčastniť sa klinických skúšaní, odstraňujeme bariéry a minimalizujeme administratívnu záťaž kladenú na lekára počas klinických skúšaní. Zvyšujeme spoločne kapacitu tímu lekára pre výkon skúšania s cieľom sprístupniť testovaný liek čo najväčšiemu možnému počtu pacientov v príslušnom centre.

Aj z lekárskych tímov, ktoré pochybujú o svojich možnostiach, či schopnostiach vykonávať klinické skúšania, vytvoríme počas krátkej doby s našou podporou a znalosťami – pri ich vlastnom záujme – profesionálne a efektívne lekárske centrum, pre testovanie   nových liekov.

 • Hľadáte partnera, ktorý nezáväzne zodpovie Vaše otázky v oblasti možnej spoluúčasti na klinických skúšaniach?
 • Máte pochybnosti o účele klinických skúšaní a testovania liečiv, alebo o súvisiacich pracovných postupoch?
 • Nie ste si istí, či vybavenie Vašej ordinácie, či časové kapacity a iné zdroje Vášho tímu splnia očakávania zadávateľa klinického skúšania?

Ochotne a s potešením Vám vysvetlíme kľúčové procesy klinických skúšaní, zodpovednosti a zapojenie lekára a jeho tímu do skúšania. Výklad doplníme príkladmi z praxe.

AKO toho dosahujeme?

Clinical Research Center s.r.o. vytvára dlhodobé vzťahy s vybranými lekármi rôznych odborností, s cieľom úspešne a bezpečne otestovať nové lieky a spôsoby liečby. Naši koordinátori pomáhajú lekárom a lekárskym zariadeniam s prípravou, administratívou, koordináciou a zadávaním dát v rámci klinických skúšaní. Spoločne tvoríme tím, ktorý dokáže spoľahlivo zareagovať na zmeny a núdzové (najmä kapacitné) situácie. Lekárom zapožičiavame chýbajúce technické vybavenie pre výkon skúšania. Zložité procesy vždy vysvetlíme a spoločne pomáhame hľadať jednoduchšie a účinné riešenia.

ČO robíme, ČO ponúkame?

Dbáme na riadne zaškolenie všetkých členov tímu a ich zastupiteľnosť, aby sme neohrozili priebeh testovania nových liekov a spôsobov liečby. Pri podpore zdravotníckzch zariadení sa naši koordinátori zaoberajú najmä:

 • Prípravou skúšania v danom centre, vrátane úvodných školení zadávateľa klinického skúšania.
 • Koordináciou pacientov, podľa príslušného študijného protokolu.
 • Spracovávaním dokumentácie a zadávaním dát do záznamových formulárov účastníkov klinického skúšania – CRF.
 • Spoluprácou a komunikáciou s monitormi, či audítormi, ktorí zaisťujú dohľad nad správnym vykonávaním skúšaaní.
 • Udržiavaním úplnosti aktuálneho šanónu skúšajúceho – ISF.
 • Ohlásením nežiaducich účinkov etickej komisii a inými zákonnými hláseniami.
 • Spracovávaním vzoriek biologického materiálu na účely farmakokinetickej, farmakodynamickej a farmakogenetickej analýzy v spolupráci so zdravotníckym personálom.

V súlade so schváleným protokolom skúšania a s miestnymi zákonmi, náš tím CRC Home Care zaisťuje tiež domáce pacientske návštevy.

Referencie od spolupracujúcich lekárov:

M.D. Alena Váchová
Diabetologička, České Budějovice (CZ)

Chief M.D. Petr Sák
Gynekológ, České Budějovice (CZ)

PREČO robíme to, čo robíme?

Umožňujeme širšiemu počtu lekárov rôznych špecializácií zúčastniť sa klinických skúšaní, odstraňujeme bariéry a minimalizujeme administratívnu záťaž kladenú na lekára počas klinických skúšaní. Zvyšujeme spoločne kapacitu tímu lekára pre výkon skúšania s cieľom sprístupniť testovaný liek čo najväčšiemu možnému počtu pacientov v príslušnom centre.

Aj z lekárskych tímov, ktoré pochybujú o svojich možnostiach, či schopnostiach vykonávať klinické skúšania, vytvoríme počas krátkej doby s našou podporou a znalosťami – pri ich vlastnom záujme – profesionálne a efektívne lekárske centrum, pre testovanie   nových liekov.

 • Hľadáte partnera, ktorý nezáväzne zodpovie Vaše otázky v oblasti možnej spoluúčasti na klinických skúšaniach?
 • Máte pochybnosti o účele klinických skúšaní a testovania liečiv, alebo o súvisiacich pracovných postupoch?
 • Nie ste si istí, či vybavenie Vašej ordinácie, či časové kapacity a iné zdroje Vášho tímu splnia očakávania zadávateľa klinického skúšania?

Ochotne a s potešením Vám vysvetlíme kľúčové procesy klinických skúšaní, zodpovednosti a zapojenie lekára a jeho tímu do skúšania. Výklad doplníme príkladmi z praxe.

AKO toho dosahujeme?

Clinical Research Center s.r.o. vytvára dlhodobé vzťahy s vybranými lekármi rôznych odborností, s cieľom úspešne a bezpečne otestovať nové lieky a spôsoby liečby. Naši koordinátori pomáhajú lekárom a lekárskym zariadeniam s prípravou, administratívou, koordináciou a zadávaním dát v rámci klinických skúšaní. Spoločne tvoríme tím, ktorý dokáže spoľahlivo zareagovať na zmeny a núdzové (najmä kapacitné) situácie. Lekárom zapožičiavame chýbajúce technické vybavenie pre výkon skúšania. Zložité procesy vždy vysvetlíme a spoločne pomáhame hľadať jednoduchšie a účinné riešenia.

ČO robíme, ČO ponúkame?

Dbáme na riadne zaškolenie všetkých členov tímu a ich zastupiteľnosť, aby sme neohrozili priebeh testovania nových liekov a spôsobov liečby. Pri podpore zdravotníckzch zariadení sa naši koordinátori zaoberajú najmä:

 • Prípravou skúšania v danom centre, vrátane úvodných školení zadávateľa klinického skúšania.
 • Koordináciou pacientov, podľa príslušného študijného protokolu.
 • Spracovávaním dokumentácie a zadávaním dát do záznamových formulárov účastníkov klinického skúšania – CRF.
 • Spoluprácou a komunikáciou s monitormi, či audítormi, ktorí zaisťujú dohľad nad správnym vykonávaním skúšaaní.
 • Udržiavaním úplnosti aktuálneho šanónu skúšajúceho – ISF.
 • Ohlásením nežiaducich účinkov etickej komisii a inými zákonnými hláseniami.
 • Spracovávaním vzoriek biologického materiálu na účely farmakokinetickej, farmakodynamickej a farmakogenetickej analýzy v spolupráci so zdravotníckym personálom.

V súlade so schváleným protokolom skúšania a s miestnymi zákonmi, náš tím CRC Home Care zaisťuje tiež domáce pacientske návštevy.

Referencie od spolupracujúcich lekárov:

M.D. Alena Váchová
Diabetologička, České Budějovice (CZ)

Chief M.D. Petr Sák
Gynekológ, České Budějovice (CZ)

Čo o nás a našej spolupráci povedali:

„Do spolupráce s tímom Clinical Research Center som vchádzala s vlastnou niekoľkoročnou skúsenosťou z oblasti klinických skúšaní. Koncept podpory vyškolených študijných koordinátorov absolútne naplnil moje očakávania. Dnes máme za sebou 3 spoločné štúdie a verím, že to je stále len začiatok spoločnej cesty.“

MUDr. Alena Váchová, České Budějovice (diabetológia a obezitológia)

 

„V minulosti som sa spolupodieľal na niekoľkých klinických skúšaaniach. Pred prvým spoločným projektom s tímom Clinical Research Center som pochyboval, či sa spolupráca ekonomicky oplatí. Dnes mám jasno. Prínos koordinátorov CRC je významný, a ich zapojenie sa oplatí najmä pre skúšaania, kde je možné začleniť väčší počet pacientov.“

MUDr. Miroslav Vdoviak, Karlovy Vary (diabetológia a osteologia)

 

„Koordinátorky Clinical Research Center zapadli do nášho tímu veľmi rýchlo. Počas návštevy pacienta sa stanú prirodzenou súčasťou nášho tímu. Najviac si cením ich schopnosti riešiť neštandardné situácie a osobnú flexibilitu.“

MUDr. Pavlína Nejedlá, Vodňany (gynekológ)

 

„Pred dvoma rokmi som si hovoril – Prečo to neskúsiť? Dnes hovorím – Je to príjemná spolupráca! Som rád, že som to do toho išiel.“

Prim. MUDr. Petr Sak, České Budějovice (gynekológ)

 

„Prvýkrát som sa s tímom Clinical Research Center stretol pri veľmi náročnom klinickom skúšaní II. fázy v nemocnici v Strakoniciach. Bola to pozitívna skúsenosť, ktorú by som odporučil každému kolegovi, ktorý vidí v klinických skúšaniach hlbší zmysel alebo si ich chce len vyskúšať.“

Prim. MUDr. Ivo Horný, Strakonice (gastroenterológ)

 

„Svoje prvé klinické skúšanie som absolvovala s podporou koordinátorov Clinical Research Center. Oslovila ma ich profesionalita, ochota vysvetliť všetky dôležité súvislosti a ďalej to, že mi dokázali na účely skúšania zaistiť časť sponzorom požadovaného vybavenia. Teším sa na ďalšiu spoluprácu.“

MUDr. Alexandra Matoušová, České Budějovice (pediater)

 

„Klinické skúšania som si chcel vyskúšať dlhšiu dobu. Na odporúčanie kamaráta – lekára som využil podporu od Clinical Research Center. Dnes som za tú radu rád a sám som tím CRC už niekoľkokrát odporúčal.“

MUDr. Jakub Šedivý, Příbram (všeobecná medicína)

Pokiaľ by ste mali záujem o ďalšie informácie, mate záujem o spoluprácu alebo potrebujete odbornú pomoc študijného koordinátora pri vykonávaní klinického skúšania, prosím, kontaktujte nás.

Back to Top