Naše poslání

Naším hlavním posláním je přinést nové možnosti léčby a diagnostiky pacientům a zajistit správný, efektivní a kvalitní proces ověřování a schvalování těchto léků a nástrojů, při maximální bezpečnosti pacienta.

Naše vize

Budujeme tým profesionálních a vyškolených koordinátorů klinických studií, kteří svými službami a znalostmi zvyšují kvalitu a efektivitu lékařů a zvyšují komfort pacientů. Vytváříme a spravujeme síť vybraných lékařů z různých oblastí medicíny za účelem kvalitního zpracování a provedení klinických studií. Vytváříme inspirativní a příjemné pracovní prostředí pro naše zaměstnance.

Naše hodnoty

Zákazník

Přizpůsobujeme se individuálním požadavkům našich zákazníků – lékařů, lékařských zařízení, farmaceutických společností a zadavatelů klinických studií. Naší snahou je zajišťovat spolehlivé služby s požadovanou přidanou hodnotou, posilovat konkurenceschopnost a výkonnost našich zákazníků. Jejich úspěšnost je předpokladem našeho vlastního úspěchu.

Lékař

Profesionálním a odborným zapojením našeho týmu studijních koordinátorů umožňujeme lékaři se plně soustředit na činnosti související s jejich lékařskou praxi a protokolem studie.

Osobní angažovanost

Silná osobní angažovanost členů týmu pomáhá dosahovat společně vytyčené cíle, zdokonalovat firemní procesy a zlepšovat osobní schopnosti jednotlivců. Uvědomujeme si vlastní vliv na fungování firmy a udržujeme aktivní pracovní postoj.

Pacient

Aktivně přispíváme ke schválení nových možností léčby a diagnostiky pacientům při zachování jejich bezpečnosti. Pacientům citlivě zprostředkováváme informace o průběhu studií. Zefektivňujeme proces vývoje a testování účinnějších a bezpečnějších léků či medicínských nástrojů.

Zaměstnanec a tým

Věříme v sílu týmové práce, využití synergií a potenciálu firmy i jednotlivců. Neustálé vzdělávání a rozvoj našich zaměstnanců stejně jako motivující pracovní prostředí přispívají ke spokojenosti našich zaměstnanců. Jen díky pružné týmové spolupráci dosahujeme ve svých výkonech mimořádných výsledků.

Kvalita

Dbáme na odborné proškolení vlastního personálu i vhodně vybraných lékařů. Zajišťujeme zpracování jednotlivých úkonů dle schválených postupů a směrnic. Klademe důraz na kvalitu a věrohodnost dat při jejich získávání i dalším zpracování. Měříme a vyhodnocujeme parametry našich procesů stejně jako dodržení časového plánu klinických studií.

Čestnost a společenská odpovědnost

Na poli veškerých interních i externích vztahů vystupujeme jako důvěryhodný, loajální a respektovaný partner. Věříme našemu poslání.

Back to Top